Izjava o privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka

Izjava o privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 099/ 72 35 422 / iva@pcelicaiva.com

Ova izjava o privatnosti sastavni je dio Uvjeta poslovanja obrta Pčelica Iva za kreativne i intelektualne usluge, vl. Iva Brajković, Ulica Dobriše Cesarića 27, 10090 Zagreb, OIB 80301678177. U izjavi su navedeni načini na koje prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke i upravljamo njima putem internetske stranice www.pcelicaiva.com.
Podatke prikupljamo, obrađujemo i čuvamo kako bismo osigurali da vaše iskustvo upotrebe internetske stranice www.pcelicaiva.com bude najbolje moguće. Enkripcijskim metodama, pristupima putem sigurne veze i suradnjom s pouzdanim partnerima osigurali smo sigurnost podataka.

Što je osobni podatak i koje podatke prikupljamo?
Osobni podatak jest svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka jest svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, uz primjenu automatskih sredstava ili bez nje, poput prikupljanja, snimanja, organiziranja, spremanja, prilagodbe ili izmjene, povlačenja, uvida, korištenja, otkrivanja putem prijenosa, objavljivanja ili stavljanja na raspolaganje na drugi način, svrstavanja ili kombiniranja, blokiranja, brisanja ili uništavanja, te provedbe logičkih, matematičkih i ostalih operacija s tim podacima.
Za potrebe potpune transparentnosti i maksimalne sigurnosti molimo svoje kupce da pozorno pročitaju ovu izjavu. Ako ste suglasni s izjavom, elektroničkom potvrdom potvrdit ćete da ste razumjeli naše Uvjete poslovanja i ovu Izjavu o privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka i da nam dajte privolu za prikupljanje i dijeljenje podataka u skladu s ovom izjavom i zakonskim odredbama.
Napominjemo da obrt Pčelica Iva za kreativne i intelektualne usluge, vl. Iva Brajković, zadržava pravo izmjene ove izjave u svakom trenutku. Molimo posjetitelje internetske stranice www.pcelicaiva.com da povremeno provjere naše Uvjete poslovanja i Izjavu o privatnosti i povjerljivosti podataka.
Koje podatke prikupljamo i zašto?
Popunjavanjem ovrasca za narudžbu ili forme za kontakt tražimo od vas određene podatke.
Ti se podaci upotrebljavaju u svrhu izrade naručenih proizvoda, u svrhu rješavanja reklamacija i sporova, u svrhu dostave proizvoda te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja.
Prikupljamo sljedeće podatke:
• opći podaci potrebni za izradu i slanje narudžbe (ime i prezime,e- adresa, adresa za isporuku);
• podaci za kontakt (e-adresa, telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili email komunikacije);
• detalji kampanje – izvor preko kojega je korisnik došao na našu stranicu ;
• podaci o narudžbama i izdanim računima (datum zaprimanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, ime i prezime uplatitelja, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdavanja računa, oznaka osobe koja je izdala račun itd.) te podatke potrebne za rješavanje reklamacija);
• podaci o ponašanju posjetitelja internetske stranice (vrijeme posjeta stranici, prosječno zadržavanje na stranici, broj pregledanih stranica itd.);
• podaci koje posjetitelji stranice dobrovoljno unesu u obrazac za narudžbu ili kontakt.
Podatke koje prikupljamo u svrhu izvršenja ugovora izbrisat ćemo iz svoje baze po ispunjenju ugovora i isteku najdužeg garancijskog roka za naše proizvode (u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još pet (5) godina nakon isteka trajanja ugovora).U slučaju spora između prodavatelja i kupca, prodavatelj čuva podatke pet (5) godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, odnosno pet (5) godina od datuma mirnog rješavanja spora.
Dijeljenje podataka s partnerima i zaposlenicima
Usluga distribucije naše robe obavlja društvo DPD Croatia d.o.o. s kojim je obrt Pčelica Iva za kreativne i intelektualne usluge, vl. Iva Brajković, u ugovornom odnosu te su ispunjeni svi uvjeti zaštite osobnih podataka unutar pravnih okvira. Napominjemo da partneri u uslugama distribucije s kojima obrt Pčelica Iva za kreativne i intelektualne usluge, vl. Iva Brajković, ima ugovoren odnos imaju pravo od kupca zatražiti uvid u njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke pošiljke. U slučaju da kupac ne posjeduje osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući identifikacijski dokument, te nije moguće ustvrditi identitet osobe, dostavljač ima pravo odbiti uručenje pošiljke.
Vaši osobnih podaci mogu biti dijeljeni i s računovodstvenim uredom s kojim obrt Pčelica Iva za kreativne i intelektualne usluge, vl. Iva Brajković, ima ugovor o zastupanju te s računovodstvenim softverom koji upotrebljavamo. Ti podaci ostaju pohranjeni sukladno zakonski propisanim rokovima za čuvanje računa.
Zaposlenici obrta Pčelica Iva za kreativne i intelektualne usluge, vl. Iva Brajković, imaju pristup vašim osobnim podacima isključivo za potrebe izvršenja ugovora koji ste sklopili na daljinu s našim obrtom.
Napominjemo da su naši zaposlenici, kao i tvrtke partneri potpisali izjave o povjerljivosti, te će s dužnom pažnjom čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pristup.
Opoziv privole
U svakom trenutku možete opozvati svoju privolu za aktivnosti obrade vaših osobnih podataka i/ili ciljane marketinške aktivnosti. Vaše podatke uklonit ćemo na vaš zahtjev, u potpunosti ili samo djelomično, bez naknade.
Svoje pravo na pristup podacima, ispravak podataka u slučaju promjene, ograničenje ili prigovor možete podnijeti elektroničkom poštom na adresu iva@pcelicaiva.com. Također, na istoj adresi možete dobiti sve informacije o čuvanju i zaštiti vaših osobnih podataka.
U slučaju kršenja privatnosti podataka ili narušavanja cjelovitosti podataka u našoj bazi ili bazi nekog od naših partnera obavijestit ćemo nadležna tijela i sve relevantne osobe u roku od 72 sata od nastanka prekršaja.